SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE metabioza MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-02-06 meg

powstawanie warunków sprzyjających rozwojowi pewnych organizmów jako wynik działalności innych organizmów

# 2007-02-06 aurea22

następstwo różnych grup drobnoustrojów na określonym podłożu; gromadzące się produkty metabolizmu jednej grupy hamują jej własny rozwój, a umożliwiają wzrost grupie następnej, korzystającej z tych produktów.