SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE osiec PSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-08-13 misiu_w_kapeluszu

błonkówka z nadrodziny bleskotek