SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE tasza AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-07-29 tevex

1. gatunek ryby skorpenokształtnej z rzędu okoniokształtnych o krępym, silnie wygrzbiecionym ciele; zając morski;
2. regionalnie: torba

# 2003-08-30 meg

ryba; zając morski