SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zoogeografia ANnp


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-10-06 upojona

nauka zajmująca się badaniem rozmieszczenia organizmów zwierzęcych na kuli ziemskiej; geografia zwierząt