SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE alkil NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-04-13 crazyfucker

jednowartościowa grupa organiczna, wywodząca się z cząsteczki węglowodoru alifatycznego, np. metyl lub etyl