SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE demulgować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-09-04 kamykst

powodować rozdzielenie faz ciekłych emulsji; deemulgować