SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE dysocjować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-09-13 tevex

o związkach chemicznych i pierwiastkach: rozpadać (rozpaść) się na cząsteczki prostsze, wolne atomy lub jony

# 2013-09-10 kamykst

dysocjacja