SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE etan NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-09-22 miecz_w_kamieniu

węglowodór nasycony o dwóch atomach węgla w cząsteczce, składnik gazu ziemnego