SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE etyl DNQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-02-20 meg

rodnik alkilowy wywodzący się od węglowodoru etanu

# 2006-02-20 _dahak

Grupa alkilowa wywodząca sie z etanu

# 2003-08-29 ace

Związek chemiczny