SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE keton NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-07 betissewilla

związek chemiczny posiadający grupę karbonylową, do której z obu stron jest przyłączona grupa węglowodorowa

# 2005-07-07 betissewilla

związki chemiczne posiadające grupę karbonylową, do której z obu stron są przyłączone grupy węglowodorowe