SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE lioliza MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-01-15 kovalsky

reakcja podwójnej wymiany zachodząca pomiędzy substancją rozpuszczoną a rozpuszczalnikiem, który pełni funkcję drugiego reagenta; solwoliza

# 2004-05-22 misiu_w_kapeluszu

rozkład substancji chemicznej pod wpływem rozpuszczalnika