SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE naften NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-06-11 znacznik

każdy związek z grupy naftenów, czyli nasyconych węglowodorów cyklicznych (cykloalkanów) występujących w ropie naftowej