SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE antropocentryzm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-14 greenpoint

pogląd stawiający w centrum zainteresowań i badań człowieka, głoszący go miarą wszystkiego, występujący w różnych epokach jako część rozmaitych filozofii, charakterystyczny dla różnych odmian humanizmu