SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE erg NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2003-10-04 martwicam0zgu

jednostka pracy i energii w układzie CGS