SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wypór RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-10-26 tevex

w fizyce: siła działająca pionowo ku górze na ciało całkowicie lub częściowo zanurzone w gazie lub cieczy, równa ciężarowi wypartej przez nie cieczy lub gazu

# 2008-08-23 sledzivlo

siła działająca na ciało zanurzone w cieczy