SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ambiwalencja AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-07 greenpoint

1. przeżywanie sprzecznych pragnień, doznawanie przeciwstawnych uczuć;
2. współwystępowanie przeciwstawnych elementów w zachowaniu, postępowaniu, ocenie itp.; dwojakość, dwuwartościowość