SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE dewiacja AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-05-04 meg

1. silne odchylenie od pewnych ustalonych wartości, norm w postępowaniu, zachowaniu itp. (np. dewiacja seksualna);
2. odchylenie kątowe między kierunkiem magnetycznym a kierunkiem wskazywanym przez igłę magnetyczną kompasu, wywołane przez obiekty znajdujące się w pobliżu kompasu;
3. zboczenie z właściwego kierunku

# 2007-07-28 porti

odchylenie od pewnych ustalonych wartości, np. seksualna - powszechnie uznawanych za standardowe zachowań seksualnych, społeczna- norm społecznych, kompasu- odchylenie wskazań kompasu od rzeczywistego kierunku ruchu w polu magnetycznym Ziemi, wynikające z zaburzeń tego pola

# 2007-07-27 melazja

odchylenie od standardowych norm postępowania