SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ateneum V


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-12-20 greenpoint

przenośnie: w różnych czasach i miejscach - instytucja kulturalna lub naukowa, najczęściej szkoła wyższa lub średnia