SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE despot NOToqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-12 tevex

tytuł przysługujący władcom niektórych państw (czasem też członkom ich rodzin), zwłaszcza cesarzom bizantyjskim i władcom państwa serbskiego w XV wieku

# 2008-05-28 elf

tytuł cesarzy bizantyjskich i władców syberyjskich