SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE efor NOTos


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-16 koalar

w starożytnej Sparcie: urzędnik sprawujący najwyższą władzę administracyjną i sądową, zajmujący się też polityką zagraniczną, wybierany co roku razem z czterema innymi osobami do pełnienia tej funkcji

# 2003-08-29 ace

Urzędnik w starożytnej Sparcie