SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE akanie UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-12-09 koalar

wymowa nieakcentowanego "o" jako samogłoski zbliżonej do "a" (w języku rosyjskim oraz białoruskim)

# 2003-08-29 ace

Wymowa niekacentowanego O jako samogłoski zbliżonej do A (j.ros., j.białor.)