SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE antyspast NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-09-27 wendkarzyk

stopa wierszowa złożona z sylaby krótkiej, dwóch długich i znowu krótkiej