SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE lai


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-04-16 janmaria_rakieta

starofrancuski gatunek śpiewno-poetycki