SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Many Wl


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-03-24 koalar

mit. rzym.
a) ogół zmarłych czczonych jako bóstwo zbiorowe;
b) miejsce przebywania zmarłych; również: bóstwa tam panujące;
c) dusze przodków; również: dusza zmarłego