SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE limes NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-03 meg

1. granica; wielkość do której zmierza ciąg liczbowy lub funkcja;
2. granica między polami, gruntami; także umocniony pas granicy państwa