SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE aleatoryzm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2017-11-16 tevex

zasada konstrukcji utworów w muzyce współczesnej, która dopuszcza dowolność rytmiczną lub tonalną w sposobie wykonania; aleatoryka

# 2012-12-07 alkyon

zasada konstrukcji utworów w muzyce współczesnej, która dopuszcza znaczną dowolność rytmiczną lub tonalną w sposobie wykonanania

# 2012-12-07 alkyon

zasada konstrukcji utworów w muzyce współczesnej, która dopuszcza pewną dowolność rytmiczną lub tonalną w sposobie wykonanania

# 2010-09-16 wendkarzyk

współczesny typ dzieła muzycznego, który dopuszcza pewną swobodę interpretacji