SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE neuma MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-08-23 kamykst

dawny znak notacji muzycznej, używany zwłaszcza w zapisie chorału gregoriańskiego

# 2003-09-18 garson

znak notacji muzycznej