SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE nonowy XYbx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-11 meg

przymiotnik od: nona; akord nonowy - akord harmoniczny składający się z prymy, tercji, kwinty, septymy i nony

# 2007-04-11 ecologyenergy

od: nona, np. akord nonowy, dominanta nonowa