SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE undecyma MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-23 tevex

interwał muzyczny złożony z oktawy i kwarty

# 2005-11-08 crosser_kk

interwał muzyczny (oktawa + kwarta)