SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE volta MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-26 koalar

wł. odrębne zakończenie fragmentu kompozycji muzycznej:
1. prima volta - pierwsze, przed repetycją;
2. seconda volta - drugie, po repetycji