SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE explicite


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2011-08-11 tevex

[czytaj: eksPLIc-ite] z łaciny: wyraźnie, jasno, nie pozostawiając niczego domysłom odbiorcy

# 2008-11-22 orotan

[czytaj: eksPLIc-ite] łac. jasno, bez ogródek

# 2005-10-16 greenpoint

[czytaj: eksplic-ite] łac. jasno, bez ogródek