SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE panarabizm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-10-25 ppianista

ruch polityczny głoszący potrzebę pojednania się wszystkich krajów ludów arabskich