SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Adonai


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-12-21 koalar

jedno z zastępczych imion Boga występujące w Starym Testamencie, używane w liturgii żydowskiej (sporadycznie również w chrześcijańskiej) zamiast szczególnie czczonego imienia Jahwe; Adonaj

# 2004-11-28 koalar

występujące w Starym Testamencie, jedno z zastępczych imion Boga, używane w liturgii żydowskiej (sporadycznie również w chrześcijańskiej) zamiast szczególnie czczonego imienia Jahwe; Adonaj