SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kapizm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-10-01 kamykst

kierunek w polskim malarstwie okresu międzywojennego; koloryzm

# 2004-05-28 hosssman

kierunek postimpresjonistyczny w sztuce