SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE syciwo UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-04 ojciecjagularuf

substancja do nasycania materiałów włóknistych w celu nadania im lepszych właściwości