SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE domniemywać EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-03-09 greenpoint

domyślać się czegoś (przestarzale: domniemywać się)