SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE amortyzacja AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-09 greenpoint

1. wyrażony w pieniądzu koszt utraty wartości wskutek zużycia (moralnego, technicznego) składnika majątku trwałego przedsiębiorstwa (np. budynku, maszyny, urządzenia);
2. łagodzenie w różny sposób przy pomocy specjalnych urządzeń wstrząsów i uderzeń w pojazdach, maszynach itp.