SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE dostawa MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-10-05 meg

1. dostarczenie towarów;
2. dostarczone towary