SJP
SŁOWNIK SJP

X

spoiw

dopuszczalne w grach (i)

spoiwo

1. używany w spawalnictwie materiał przeznaczony do utworzenia spoiny;
2. materiał spajający składniki pewnej całości;
3. czynnik scalający jakąś grupę, społeczność;
4. składnik mas formierskich i rdzeniowych


KOMENTARZE:

(brak)