SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

sprawiedliwość

dopuszczalne w grach (i)

sprawiedliwość

1. uczciwe postępowanie, obiektywne odnoszenie się do rzeczywistości, bezstronność w ocenianiu innych, zgodność z przyjętymi w danej społeczność zasadami etycznymi; uczciwość, prawość, obiektywizm;
2. w prawie: organa włądzy sądowniczej; sądownictwo, sąd


KOMENTARZE

(brak)