SJP
SŁOWNIK SJP

X

straszna

dopuszczalne w grach (i)

straszny

1. wzbudzający strach, grozę, przerażenie, przejmujący lękiem;
2. bardzo zły, bardzo niedobry, okropny;
3. bardzo duży pod względem intensywności; ogromny, wielki, niezmierny


KOMENTARZE:

mirnal # 2013-05-01

nazwisko, np. Marta Straszna (1920 -1992) - niezawodowa aktorka filmowa; występy rozpoczęła dopiero na emeryturze, kiedy zgłosiła się do konkursu mówienia gwarą śląską, który to konkurs niespodziewanie wygrała; w późniejszym czasie zaczęła udzielać się w kołach gawędziarek regionalnych oraz prowadzić karczmy piwne