SJP
SŁOWNIK SJP

subskrypcyj

dopuszczalne w grach (i)

subskrypcja

1. emisja własna papierów wartościowych, z przeprowadzenia przez właściciela zapisów na zakup określonej liczby oferowanych papierów, np. akcji, obligacji;
2. pisemne zobowiązanie do nabycia akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych;
3. prawne zobowiązanie do nabycia określonej publikacji, często połączone z przedpłatą;
4. w informatyce: mechanizm, który wysyła na pobrane i skatalogowane uprzednio w bazie danych e-maile określone informacje, np. newslettery, oferty handlowe, informacje o nowościach na stronie;
5. w informatyce: korzystanie z takiego mechanizmu; subskrybowanie


KOMENTARZE:

(brak)