SJP
SŁOWNIK SJP

X

swata

dopuszczalne w grach (i)

swatać

radzić komuś małżeństwo z kimś, pośredniczyć w zawieraniu małżeństwa, polecać kogoś jako kandydata na męża lub kandydatkę na żonę

-

swata

dopuszczalne w grach (i)

swat

1. ten, który swata;
2. dawniej: osoba kojarząca małżeństwa;
3. regionalnie: ojciec zięcia lub synowej

-

Swata

niedopuszczalne w grach (i)

Swat

nazwisko


KOMENTARZE:

annascott # 2007-11-20

jest swata, a nie ma "swatą"? :P