SJP
SŁOWNIK SJP

X

sylw

dopuszczalne w grach (i)

sylwa

1. wielogatunkowy utwór łączący elementy różnych poetyk i stylizacji;
2. rękopiśmienna księga domowa zapisywana przez rodziny szlacheckie;
3. jednostka miary używana do oceny grubości drzewa


KOMENTARZE:

(brak)