SJP
SŁOWNIK SJP

X

sylwie

dopuszczalne w grach (i)

sylwa

1. wielogatunkowy utwór łączący elementy różnych poetyk i stylizacji;
2. rękopiśmienna księga domowa zapisywana przez rodziny szlacheckie;
3. jednostka miary używana do oceny grubości drzewa

Sylwie

niedopuszczalne w grach (i)

Sylwia

imię żeńskie


KOMENTARZE:

(brak)