SJP
SŁOWNIK SJP

szamozytach

dopuszczalne w grach (i)

szamozyt

minerał z grupy chlorytów, glinokrzemian żelaza; chamosyt


KOMENTARZE:

(brak)