SJP
SŁOWNIK SJP

X

tajali

dopuszczalne w grach (i)

tajać

1. zmieniać swój stan skupienia ze stałego w ciekły; topnieć, topić się;
2. rozmarzać wskutek działania ciepła; rozgrzewać się;
3. przenośnie: rozrzewniać się, łagodnieć


KOMENTARZE:

(brak)