SJP
SŁOWNIK SJP

teokraty

dopuszczalne w grach (i)

teokrata

zwolennik ustroju, w którym najwyższą władzę państwową sprawują duchowni; członek rządów teokratycznych


KOMENTARZE:

(brak)