SJP
SŁOWNIK SJP

X

tezom

dopuszczalne w grach (i)

teza

1. założenie, które ktoś zamierza uzasadnić;
2. twierdzenie lub część twierdzenia wymagające dowodu;
3. w utworze literackim: rozwiązanie problemu przedstawione czytelnikowi przez autora; przesłanie, idea


KOMENTARZE:

(brak)