SJP
SŁOWNIK SJP

X

tlano

dopuszczalne w grach (i)

tleć

palić się słabo, bez płomienia; tleć się, tlić, tlić się, żarzyć się


KOMENTARZE:

(brak)